Pin It

Widgets

Munculnya Kaum Khawarij

Bissmillahirrahmanirrahim

Dari Ali ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh, mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari Kiamat.” (HR Bukhari).

Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata,"Ibnu Umar r.a menggangap mereka sebagai makhluk Allah yang paling jelek dan beliau berkata 'Sesungguhnya mereka mengambil ayat yang turun untuk orang-orang kafir lalu menjadikannya untuk or rosak ang-orang yang beriman."
(Shahih Bukhari, kitab Istitaabul Murtaddiin bab Qatlul Khawarij)

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata," Mereka merupakan bencana yang sangat besar mereka terus menebarkan keyakinan mereka yang rosak mereka membatalkan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah, memotong tangan pencuri dari ketiak, mewajibkan solat bagi wanita haidh ketika dia sedang haidh, mengkafirkan orang yang tidak melakukan amar ma'aruf nahi munkar ketika ia sanggup melakukannya, jika tidak sanggup maka ia telah melakukan dosa besar, menghukumi kafir pelaku dosa besar, menolak harta dari ahludz dzimmah dan sama sekali tidak bermuaamalat dengan mereka berlaku semena-mena terhadap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dengan di bunuh, ditawan dan di rampas." (Fathul Bari)

Ibtisam92
^^

No comments: