Pin It

Widgets

Tauhid Rububiyah..

Bissmillahirrahmanirrahim



Tauhid Rububiyah beerti mentauhidkan segala apa yang di lakukan Allah swt , baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan serta mengimanai bahawasanya Dia adalah Raja Penguasa dan Rabb Yang mengatur segala sesuatu.

Allah berfirman : "..Ingatlah segala penciptaan dan perintah hanya menjadi hak Allah. Maha suci Allah , Rabb seluruh alam." (Al-'Araf;54)

Dan Allah swt berfirman : "...Yang ( berbuat) demikian adalah Allah Rabbmu, milikNyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru ( sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari," (Faathir;13)

" Allah yang pencipta segala sesuatu.." (Az-Zumar;62)

Mengimani bahawasanya Dia adalah Pemberi rezeki bagi setiap manusia , binatang , dan makhluk lainnya. Allah taala berfirman : " Dan tidak satu pun makhluk bergerak ( bernyawa) di bumi melainkan semuanya di jamin Allah rezekinya."(Hud;6)

Dan mengimani bahawasanya Dia adalah Penguasa dan Pengatur alam semesta, Dialah yang mengangkat dan menurunkan Dia yang memuliakan dan menghinakan, Mahakuasa atas segala sesuatu, Pengatur adanya siang dan malam Yang menghidupkan dan Yang mematikan.

Allah menyatakan pula tentang keesaaNya dalam RububiyahNya atas segala alam semesta. Firman Allah swt : " Segala puji bagi Allah Rabb( Penguasa ) seluruh alam."
(Al-Fatihah;2)

Allah menciptakan seluruh makhlukNya di atas fitrah pengakuan terhadap RububiyahNya . Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah pun mengakui keesaan dan sifat RububiyahNya. Sebagaiman firman Allah Taala :“Katakanlah: ‘Siapakah Yang memiliki langit yang tujuh dan Yang memiliki ‘Arsy yang besar?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak bertakwa?’ Katakanlah: ‘Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari -Nya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘Maka dari jalan manakah kamu ditipu?’” (Al-Mu’minun: 86-89).

Dan terdapat juga di dalam surah Yunus ayat 31-32 :
"Tanyakanlah! "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi?", atau "Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang menghasilkan yang hidup dari yang mati dan yang menghasilkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pulakah yang mengatur segala urusan?". Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Karena itu tanyakanlah: "Kalau begitu mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?.Itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya! Apakah yang berada di luar kebenaran itu kalau bukan kesesatan? Mengapa kamu masih berpaling juga dari kebenaran?"

dan Allah juga berfirman :" Dan jika kamu tanyakan kepada mereka ,'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab ;'Semuanya diciptakan oleh Yang Maha perkasa lagi Maha Mengetahui." (Az-Zukhruf;9)

Kaum musyrikin mengakui bahawasanya hanya Allah sajalah Pencipta segala sesuatu, Pemberi rezeki, Pemiliki langit dan bumi dan Pengatur alam semester , namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagi penolong yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang di sebutkan dalam beberapa ayat ; surah Yunus; 18 dan az-Zumar ;43-44.

Dengan perbuatan tersebut maka mereka tetap dalam keadaan musyrik sebagaimana firman Allah Taala ;
'Dan tidaklah sebahagian besar dari mereka beriman kepada Allah , melainkan (mereka) dalam keadaan mempersekutukan Allah ( dengan sembahan-sembahan lain)." (Yusuf;106)

Sebahagian ulama salaf berkata ;'Jika kalian tanyakan pada mereka ;'Siapa yang menciptakan langit , bumi dan gunung-gunung ?' Mereka pasti menjawab ;'Allah'. Walaupun demikian mereka tetap saja menyembah kepada selainNya.' (Lihat Tafsir Ibnu Katsir)

Jadi tauhid Rububiyah ini di akui semua orang. Tidak ada ummat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah di fitrahkan untuk mengakuiNya melebihi pengakuan terhadap selainNya. Sebagaimana perkataan para Rasul yang di firmankan Allah swt :
"Berkata Rasul-rasul mereka ;'Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi?'
(Ibrahim;10)

Adapun orang yang paling di kenal peyingkirannya adalah Firaun. Namun demikian di hatinya masih tetap menyakini keberaduan Allah. Sebagaimana perkataan Musa alaihissalam kepadanya;

"Dia (Musa) menjawab  :'Sungguh engkau telah mengetahui bahawa tidak ada yang menurunkan (mukjizat-mukjizat) itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata dan sungguh aku menyakini engkau wahai Firaun adalah seorang yang akan binasa."
(Al-Israa';102)

Allah swt juga menceritakan tentang Firaun dan kaumnya ;
"Dan mereka mengingkarinya( mukjizat-mukjizat Allah) kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka menyakini kebenarannya.."(An-Naml;14)

Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya kecuali dia di beri petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya yaitu tauhid Uluhiyyah dan tauhid Asma wa Sifat. Kerana Allah telah memberitakan kepada kita bahawa orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid Rububiyyah  yang dimiliki Allah , namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesakanNya dalam beribadah.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : "Seandainya keimanan kepada tauhid Rububiyyah ini saja dapat menyelamatkan tetntunya orang-orang musyrik telah di selamatkan. Akan tetapi urusan yang amat penting daln menjadi penetu adalah keimanan kepada tauhid Uluhiyyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. (Madaarijuss Saalikin)

Jadi dapatlah yang kita lihat bahawasanya kebanyakkan dari hamba-hambaNya tidak mengingkari Allah sebagai Pencipta serta tidak mengingkari sifat RububiyyahNya. Namun sebahagian besarnya kekufuran mereka disebabkan kerana mereka menyembah kepada selain Allah.

credit here

ibtisam92
^^


No comments: