Pin It

Widgets

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Bissmillahirrahmanirrahim

Nama lengkap :

Abu Abdillah, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wahabi at-Tamimi

Kelahirannya :

Beliau di lahirkan di Kota 'Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347H

Pendidikannya :

Beliau belajar Al-Quran daripada bapa saudaranya sebelah ibunya iaitu Abdurrahman bin Sulaiman al-Damigh rahimahullah sampai hafal, selanjutnya belajar , khath, berhitung dan sastra.

Seorang ulama besar , Syaikh Abdurrahman  as-Sa'di rahimahullah telah menunjuk dua orang muridnya agar mengajar anak-anak kecil masing masing adalah Syaikh ali ash-Shalihi dan Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz
al-Muthawwa'. Kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz inilah beliau belajar kitab Mukthasar al-Aqidah al-Wasithiyah dan Minhaj as-Salikin Fi al-Fiqhi, keduanya Syaikh Abdurrahman as-Sa'adi dan al-Ajrumiyah serta al-Alfiyah.

Lalu kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali 'Audan beliau belajar Faridh dan Fikih.. Kepada Syaikh Andurrahman bin Nashir as-Sa'di yang di kategorikan sebagai Syaikhnya yang utama , beliau belajar kitab Tauhid, Tafsir, Hadis,Fiqh, Ushul Fikih , Faraidh , musthalah al-Hadisth dan Sorof.

Syaikh Utsaimin mendapat keutamaan yang terhormat dalam pandangan Syaikhnya, hal ini terbukti ketika ayahandanya hendak berpindah ke Riyadh pada masa awal perkembangannya dan ingin anaknya , Muhammad Utsaimin pindah bersamanya. Syaikh Sa'adi menulis surah kepada ayahanda beliau ." Ini tidak boleh terjadi, kami inigin agar Muhammad tetap tinggal di sini sehingga dia bisa banyak mengambil manfaat.

Berkomentar tentang Syaikh tersebut , Syaikh Utsaimin mengatakan ,'Syaikh as-Sa'di sungguh banyak memberi pengaruh kepada saya dalam kaedah mengajar , memaparkan ilmunya serta pendekatannya kepada para siswa melalui contoh-contoh. Beliau juga banyak memebripengaruh dalam hal akhlak. Syaikh as-Sa'di rahimahullah memiliki akhlak yang agung dan mulia serta sangat dalam ilmunya dan kuat. tekun beribadah. '

Syaikh Utsamin juga belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah, yang mana merupakan guru kedua beliau setelah Syaikh as-Sa'di. Kepada Syaikh bin Baz beliau belajar kitab Sahih Bukhari dan beberapa kitab karya Syaikhul Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab Fikih.

Mengomentari Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin mengatakan .'Syaikh bin Baz banyak mempengaruhi saya dalam hal perhatian beliau yang sangat intens terhadap hadis, dan juga banyak terpengaruhi beliau dengan akhlaknya dan kelapangan sesama manusia

Pada tahun 1371H, beliau mula mengajar di masjid. ketika di buka Ma'ahad Ilmi, beliau masuk tahun 1372H, Syaikh Utsaimin mengisahkan," Saya masuk Ma'ahad Ilmi pada tahun kedua atas saran Syaikh Ali as-Salihi, setelah sebelumnya mendapat izin dari Syaikh asSaadi. ketika di Maahad Ilmi di bagi menjadi dua bahagian: Umum dan Khusus, saya masuk ke bahagian khusus saat itu di kenali dengan sistem lompat kelas. Yakni seorang siswa boleh belajar ketika liburan panjang dan mengikuti ujian kenaikan pada awal tahun. jika lulus dia boleh di kelas yang lebih tinggi. Dengan sistem tersebut , saya boleh menghemat waktu."

Setelah dua tahun menamatkan pengajian belajar di Maahad Ilmi, beliau lalu di tugaskan sebagai guru di Maahad Ilmi 'Unaizah sambil melanjutkan kuliah di Fakulti Syariah dan masih belajar di bawah bimbingan Syaikh Abdurrahman as-Sa'adi.

Tatkala Syaikh as-Sa'di wafat , beliau di tetapkan sebagai Imam masjid Jami'h di Unaizah, mengajar  di Maktabah 'Unaizah al-Wathaniyah dan masih tetap pula mengajar di Maahad Ilmi. Setelah itu beliau pindah mengajar di cabang Universiti Imam Muhammad Ibnu Saud Qashim pada fakulti Syariah dan Ushuluddin. Beliau kemudian menjadi anggota Hai'atu Kibaril Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Syaikh Utsaimin memiliki andil besar di medan dakwah kepada Allah swt beliau selalu mengikuti berbagai perkembangan dan situasi dakwah di berbagai tempat.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah telah berkali menawarkan kepada Syaikh Utsaimin untuk menjadi qadhi bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan beliau sebagai Ketua Mahkamah Syariah di kota Ahsa' tetapi setelah melalui berbagai pendekatan peribadi akhirnya Mahkamah memahami ketidaksediaan Syaikh Utsaimin memangku jabatan ketua Mahkamah.

Karya-karya beliau:

Syaikh Utsaimin memiliki karangan lebih dari 40 buah. Di antaranya berupa kitab dan risalah.


( di petik dari kitab:
Ulasan Tuntas tentang Tiga Prinsip pokok, Siapa Rabbmu ? Apa Agamamu ? Siapa Nabimu ? ;Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)


ibtisam92
^^

No comments: