Pin It

Widgets

Kerana seekor lalat ..

BissmillahirrahmanirrahimDari Thariq bin Syihab , bahawa Rasulullah saw bersabda : " Seorag laki laki masuk syurga kerana seekor lalat, dan seorang laki laki lainnya masuk neraka kerana seekor lalat.". Mereka bertanya," Bagaimana begitu wahai Rasulullah ?". Beliau menjawab," Dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang mempunyai berhala , tidak seorang pun yang melewatinya tanpa mengorbankan sesuatu untuk berhala itu , maka mereka berkata kepada salah seorang dari dua laki-laki itu,' Berkorbanlah'. Dia menjawab.' Aku tidak memiliki apa pun untuk di korbankan.' Mereka berkata ,' Korbankanlah walaupun hanya seekor lalat'. Maka dia mengorbankan seekor lalat , lalu mereka pun membiarkannya pergi, maka laki-laki ini masuk neraka. Kaum tersebut lalu berkata kepada laki-laki kedua,' Berkorbanlah'. Dia menjawab ,'Aku tidak patut berkorban sesuatu untuk selain Allah swt.' Maka mereka memengal lehernya dan dia masuk syurga( kerana itu)."
(H/R AHMAD)

(' Mereka berkata ,' Korbankanlah walaupun hanya seekor
 lalat'. Maka dia mengorbankan seekor lalat , lalu mereka pun membiarkannya pergi, maka laki-laki ini masuk neraka. )
Ini menjelaskan bagaiman besarnya masalah syirik walaupun hanya sesuatu yang sedikit dan bahwa ia menwajibkan seseorang masuk neraka. Dalm Qurah Al-Uyun ," Kerana orang tersebut bermaksud kepada selain Allah dengan hatinya atau dia tunduk dengan perbuatannya maka wajib baginya neraka." Di dalam Hadis Muslim : "Barangsiapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia masuk syurga dan barangsiapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia masuk neraka".

Jika hukuman ini di jatuhkan pada orang yang berkorban hanya dengan seekor lalat untuk berhala , lalu bagaimana dengan orang yang mengemukkan unta , sapi dan kambing untuk di jadikan persembahan dengan menyembelihnya kepada apa yang di sembah selain Allah, baik orang mati atau orang yang tidak hadir atau thaghut atau pohon atau batu atau selainnya ? 

Orang-orang musyrik di akhir umat ini menganggap bahawasanya ia lebih utama daripada udhiyah pada waktunya di mana ia disyariatkan padanya dan bisa jadi sebahagian dari mereka merasa cukup dengan hal itu sehingga tidak perlu menyembelih udhiyah kerana besarnya harapan , keinginan dan pengagungannya kepada apa yang dia sembah selain Allah. Perkara ini bahkan lebih besar darinya telah mewabah.

Sebagaimana Firman Allah swt :
" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan ( sesuatu dengan) Allah , maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada baginya orang-orang zalim itu seorang penolong pun."
(Al-Maidah;72)

Di dalam hadis ini terkandung peringatan agar tidak terjatuh ke dalam syirik dan bahawasanya mungkin terjatuh ke dalamnya sementara dia tidak menyedari bahawa itu adalah syirik yang mewajibkan neraka.
Di dalamnya juga terkandung bahawa di masuk neraka kerana suatu sebab yang pada awalnya bukan merupakan maksudnya dia hanya melakukan agar selamat dari ancaman pemilik berhala. Dan terdapat juga yang mana bahawa laki-laki adalah seorang muslim sebelum itu , jika dia bukan Muslim niscaya Nabi saw tidak bersabda "Masuk neraka kerana seekor lalat".Perbuatan hati merupakan maksud bahkan dalam kalangan penyembah berhala.

(. Kaum tersebut lalu berkata kepada laki-laki kedua,' Berkorbanlah'. Dia menjawab ,'Aku tidak patut berkorban sesuatu untuk selain Allah swt)
Ini mengandung keterangan tentang keutamaan tauhid dan ikhlas.Dalam Qurah al-Uyun ,'Di dalamnya terdapat ilmu tentang kadar syirik di dalam hati orang-orang mukmin , menjauhi mereka darinya dan kekukuhan mereka dalam perkara ikhlas sebagaimana di dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari: " Ada tiga perkara yang barangsiapa tiga perkara ini terdapat pada seseorang maka dia merasakan manisnya iman...di dalamnya di sebutkan,
"............dan hendaknya dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia membenci di campakkan ke dalam api neraka."
Di dalam ini terkadung keterangan tentang perbedaan manusia dalam perkara iman kerana laki-laki yang mempersembahkan seekor lalat tidak mempunyai amal perbuatan yang kerananya dia berhak masuk neraka sebelum apa yang dia lakukan kepada berhala ini, sebagaimana ia adalah zahir hadis ini , wallahu'alam.

Penulis rahimuhullah (Al-Allamah Abdurrahman bin Hassan Allu asSyaikh) berkata " di dalamnya terkandung keterangan tentang kadar syirik di dalam hati orang-orang Mukmin bagaimana dia sabar menghadapai pembunuhan dan dia tidak mengabulkan permintaan mereka walaupun yang mereka minta hanyalah permintaan perbuatan lahir."


| Di petik dari kitab terjemahan Fathul Majid : Allamah Abdurrahman bin Hassan Alu Assyaikh. Bab 9 : Tentang menyembelih untuk selain Allah|

ibtisam92
^^

No comments: