Pin It

Widgets

Hidup kita hari ini ..

Bissmillahirrahmanirrahim

1) Mengabaikan hak-hak orang dalam berteman dan memilih sahabat seperti membantu dalam hal perdanaan ( misalnya bencana) dan membayar hutang.

2) Membuka rahsia dan kejelekan teman , di sisi lain tidak mahu memberikan kemaafan atas kesalahaan yang terjadi antara dua pihak.

3)Hanya bergaul dengan orang-orang kaya dan tidak mahu bergaul dengan orang miskin

Rasulullah saw pernah bersabda : " Sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti orang yang gemuk tidak sebanding beratnya dengan sayap nyamuk menurut Allah ( kekayaan tiada erti baginya)" (H/R BUKHARI)

4) Mengabaikan kasih sayang terhadap anak-anak kecil dan orang tua.

Rasulullah saw bersabda dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari bapa saudaranya : " Tidaklah termasuk umatku , orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua".
(H/R ABU DAWUD/TARMIDZI)

5)Mengabaikan pengucapan salam yang di anjurkan yaitu " Assalamualaikum". anda boleh baca di sini

6) Tidak mahu menziarahi orang sakit dan menghantar jenazah.

Dari Al-Bara' bin Azib dia berkata , Rasulullah saw telah menganjurkan kepada kita untuk menziarahi orang sakit , mengiring jenazah , mendoakan orang yang bersin , melaksanakan sumpah , membantu orang yang di aniaya, memenuhi undangan serta mengucapkan salam."
(H/R BUKHARI/ MUSLIM)

7) Tidak mahu memperhatikan masalah kaum muslimin terutama ketika ada tragedi atau bencana.

Rasulullah saw bersabda : " Merugilah seorang hamba yang hatinya telah di kunci Allah dengan tidak mempunyai rasa kasih-sayang kepada sesama." (H/R AS-SILIILAH ASSHIHAH)

8)Saling mengejek,mencela , menghina serta mensia-siakan hak mereka.

Firman Allah Taala ;
"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim." (Al-Hujurat;11)

Rasulullah saw telah bersabda : " Seseorang muslim itu di anggap jelek jika dia menghina saudaranya sesama muslim semua muslim bagi muslim lainnya haru di hormati darah , harta dan harga diri atau kehormatannya"
(H/R MUSLIM) 

9) Pengabaian dari kaum muslimin yang mengabaikan percampuran atau pergaulan bebas dengan orang-orang yang bukan mahramnya ( bagi perempuan) dan suka meniru gaya orang-orang barat yang kafir.

10) Kecenderungan kaum muslimin yang lebih mengutamakan produak non-muslim daripada produk kaum muslimin sendiri.

11) Menghabiskan waktu-waktu lapang dengan perbuatan yang di larang ataupun makruh ataupun haram seperti judi dan sebagainya.

Rasulullah saw bersabda : " Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya ,'Mari kita berjudi' , maka tebusannya adalah sedekah."
(H/R BUKHRI/MUSLIM)

12) Memilih perempuan bukan kerana agamanya.

Rasulullah saw bersabda : " Seorang perempuan di nikahi kerana ada empat kemungkinan , keran hartanya , nasabnya ( kedudukan dalam masyarakat) kecantikannya dan agamanya maka pilihlah dari mereka yang menjaga agama, itu yang akan membahagiakan kamu."
(H/R BUKHARI)

13) Mengutamakan salah satu anak , baik dari segi pemberian hadiah mahupun kasih sayang.

Perbuatan ini telah di peringatkan dalam syariat Islam, Dari Nu'man bin Basyir dia berkata ,'Sesungguhnya ayahnya telah menghadap Rasulullah saw dia berkata,'Sesungguhnya saya telah memberikan hadiah berupa budak yang saya miliki kepada anakku', Kemudian Rasulullah saw bertanya ,'Apakah semua anakmu kamu beri hadiah yang sama seperti itu?' Dia berkata ,'Tidak'. Lalu Rasulullah saw bersabda; 'Kembalikan saja'. Maksudnya kembalikan saja kepada kepemilikanmu.(H/R BUKHARI/MUSLIM)

Dalam riwayat yang lain di sebutkan ,'Apakah kamu melakukannya kepada semua anakmu ?' Dia menjawab,'Tidak'. Beliau bersabda ,'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu'. (H/R MUSLIM)

14) Terang-terangan melakukan maksiat.

Rasulullah saw bersabda : " Semua umatku akan di ampuni dosanya kecuali mereka yang terang-terangan ( melakukan maksiat)."

15) Penipuan dan khianat dalam muamalah seperti curang dalam menimbang , mengurangi timbangan dan memanipulasinya serta penipuan dalam pelbagai produk yang di hasilkan.

Rasulullah saw bersabda : " Jika amanat telah di khianati maka tunggulah waktunya (datangnya hari Kiamat )."

16) Para wanita memperlihatkan auratnya di jalan-jalan. biasanya dengan memperlihatkan perhiasan kepada selain mahramnya sehingga mengakibatkan timbulnya fitnah.


Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, mafhumnya :
"Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cemeti seperti ekor lembu untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, kepala mereka seperti bonggol unta yang bergoyang-goyang. Wanita seperti itu tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, sedangkan baunya dapat tercium selama perjalanan sekian dan sekian."
 ( H/R Muslim )

ibtisam92
^^


No comments: