Pin It

Widgets

Tanda-tanda kecil kiamat 6

Bissmillahirrahmanirrahim

6) Munculnya pelbagai macam fitnah

Alfitan adalah bentuk jamak dari kata fitnah, maknanya adalah cobaan dan ujian. Kemudian banyak di gunakan untuk makna ujian yang di benci lalu di mutlakkan untuk segala hal yang di benci atau berakhir dengannya seperti doa kekufuran pembunuhan pembakaran dan yang lainnya dari segala hal yang di benci.

Nabi saw telah mengabarkan bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya fitnah besar yang bercampur di dalamnya kebenaran dan kebathilan . Di mana ia dijelaskan dalam hadis Abu Musa al-Asya'ari r.a dia berkata,

Rasulullah saw bersabda :
" Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah besar bagaikan malam yang gelap gulita, pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir di sore hari, di sore hari seseorang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada pagi hari. Orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang bediri, orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian putuskanlah tali-tali busur dan pukulkanlah pedang-pedang kalian di batu. Jika salah sorang dari kalian di masukinya ( fitnah) maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik ( Habil)"
(H/R IMAM AHMAD,ABU DAWUD,IBNU MAJAH)


Diriwayatkan dari Abdullag bin Amr bin al-'Ash r.a ia berkata:
"Seorang penyeru Rasulullah saw berseru ," Solat berjemaah ! " Lalu kami berkumpul bersama Rasulullah saw kemudian beliau berkata .'Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui dan memberikan peringatan kepada mereka dari kejelekan yang ia ketahui dan sesungguhnya umat kalian ini di jadikan keselamatannya di awalnya dan ( orang) yang ada di akhirnya akan tertimpa musibah juga berbagai perkara yang kalian ingkari dan datanglah fitnah sebahagiannya menjadi lebih ringan ( karena besarnya fitnah yang setelahnya ) dan datanglah fitnah lalu orang mukimin berkata , " Ini , ini .. " maka barangsiapa ingin di selamatkan dari neraka dan di masukkan dalam syurga maka hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari Akhir .
(H/R MUSLIM)


Banyak sekali hadis tentang fitnah . Nabi saw memberi peringatan kepada umatnya dari berbagai fitnah serta memerintahkan untuk berlindung daripadanya . Beliau mengabarkan bahawa akhir dari umat ini akan di timpa musibah juga fitnahnya sangat besar tidak ada yang bisa melindungi darinya kecuali keimanan kepada Allah dan hari Akhir, tetap bersama jemaah kaum muslimin mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah.
Dari Zaid bin Tsabit r.a ,Nabi  saw pernah bersabda :
' Mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala fitnah yang nampak dari kalian dan yang tersembunyi"
(H/R MUSLIM )


ibtisam92
^^

No comments: