Pin It

Widgets

Tanda-tanda kecil kiamat 6 (II)

Bissmillahirrahmanirrahim

a)Munculnya fitnah dari arah Timur

Di jelaskan dalam hadis Ibnu Umar r.a bahawasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda, sedangkan beliau menghadap ke arah timur :
" Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana dari arah munculnya tanduk syaitan. ( dari arah Timur)"
(H/R BUKHARI7 MUSLIM)

Dalam riwayat Muslim , bahawasanya beliau saw bersabda :
"Pangkal kekufuran dari sana , dari arah keluarnya tanduk syaitan. yakni dari arah Timur".

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata :
"Nabi saw berdoa;'Ya Allah limpahkanlah keberkahan bagi kami di dalam sha dan mudd kami , dan berilah keberkahan kami pada negeri Syam dan negeri YAman kami', lalu seorang laki-laki dari kaum berkata,'Wahai Nabiyullah? dan pada Irak kami'. Beliau bersabda ,'Sesungguhnya di sana ada tanduk syaitan fitnah berkecamuk di sana dan sesungguhnya kekearasan hati terdapat di timur."
(H/R THABRANI)

Ibnu Hajar rahimahullah berkata : " Fitnah yang pertama kali muncul sumbernya dari arah timur. Fitnah itu sebagai sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin dan itulah di antara hal yang menyenangkan syaitan dan menjadikannya bergembira demikian bida'ah-bida'ah timbul dari arah itu". ( Fathul Bari)

Di situlah munculnya aliran-aliran sesat seperti Rafidhah , Mu'tazilah , Syiah , Jahmiyyah, Qadariyyah dan banyak  lagi . ( pembaca boleh lihat sendiri di kitab asal judul ini ). Sampai saat ini sentiasa timur menjadi sumber fitnah kejelekan , bida'ah dan khufarat dan atheisme. Fahaman komunis yang tidak mengakui adanya tuhan berpusat di  negara Rusia dan China keduanya ada di arah timur dan datangnya Dajal dan Ya'juj ma'juj dari arah timur. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dari segala fitnah yang nampak dan tersembunyi.

b)Terbunuhnya Utsman bin Affan r.a

Dijelaskan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari r,a berkata:
" Pada suatu hari Nabi saw masuk ke sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah...lalu datang Utsman, aku berkata ,'Tunggu dulu !. Sehingga aku memohon izin ( kepada Rasulullah saw) untukmu,'Kemudian Nabi saw berkata,'Izinkanlah berilah khabar kepadanya dengan syurga , bersamanya ada musibah yang menimpanya.'
(H/R BUKHARI)

Nabi saw mengkhususkan Utsman dengan menyebutkan musibah yang akan menimpanya, padahal Umar pun meninggal dengan terbunuh. Hal itu kerana Umar tidak mendapat cobaan sebesar  yang di dapatkan oleh Utsman, berupa sikap kaumnya yang lancang dan memaksanya untuk melepaskan kepimpinan atas tuduhan kezaliman dan ketidakadilan yang di nisbatkan kepadanya dan Utsman memberikan penjelasan yang jelas serta bantahan atas pernyataan-pernyataan mereka.
( Fathul Bari)


ibtisam92
^^No comments: