Pin It

Widgets

Tanda-tanda kecil kiamat 5

Bissmillahirrahmanirrahim5) Melimpahnya harta dan tidak di butuhkannya sedekah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawasanya Rasulullah saw bersabda :
" Tidak akan tiba Hari Kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian , harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya siapakah yang mahu menerima sedekah darinya, lalu seorang di panggil kemudian dia berkata.' Aku tidak membutuhkannya'."
(H/R BUKHARI)

Dan Nabi saw mengabarkan bahawa Allah Ta'ala akan memberikan karunia kepada umat ini dengan membukakan untuk mereka simpanan-simpanan bumi dan kekuasaan umat ini akan mencapai bahagian timur dan barat. Dijelaskan di dalam sebuah hadis Tsauban r.a bahawasanya Rasulullah saw bersabda :
" Sesungguhnya Allah mendekatkan bumi untukku sehingga aku dapat melihat bahagian timur dan baratnya dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai bahagian bumi yang telah di dekatkan padaku dan aku berikan dua( harta) simpanan iaitu emas dan perak."
(H/R MUSLIM)

Dan diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim r.a dia berkata :
" Ketika aku bersama Nabi saw tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu dia mengadu kepadanya tentang kefakiran , kemudian datang lagi yang lain dan mengadu kepadanya tentang para pembegal. Selanjutnya beliau berkata,'Wahai 'Adil ! Apakah engkau melihat ( kota) al-Hirah?' ,'Aku belum melihatnya sementara aku telah mendapatan berita tentangnya,' Jawabku.
 Beliau bersabda ,' Jika umurmu panjang niscaya engkau akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari al-Hirah hinggan dia melakukan thawaf di sekeliling ka'abah tanpa merasa takut kepada seorang pun kecuali Allah', Aku bertanya di dalam hati,' Ke manakah para pembegal dari Thayyi' yang telah menebarkan fitnah di berbagai negeri?! (Sabda Rasul) ,' Dan seandainya umurmu panjang niscaya akan di buka harta simpanan Kisra,' Aku bertanya .'Kisra bin Hurmuz?!' Beliau menjawab ,'Kisra bin Hurmuz dan seandainya umurmu panjang niscaya engkau akan melihat seorang laki-laki mengeluakan emas dan perak sepenuh kedua telapak tangannya dia mencari orang yang akan menerimanya lalu dia sama sekali tidak mendapati seorang pun yang mau menerimanya darinya....'Adi berkata,' Lalu aku melihat seorang wanita yang melakukan perjalanan dari ( kota) al-Hirah hingga dia melakukan thawaf di Ka'bah tanpa ada rasa takut kecuali kepada Allah dan aku adalah termasuk orang yang membuka harta simpanan Kisra bin Hurmuz dan jika kalian berumur panjang niscaya kalian akan melihat apa-apa yang dikatakan oleh Abul Qasim( Nabi) saw iaitu orang yang mensedekahkan emas sepenuh telapak tangan".
(H/R BUKHARI)

Telah banyak terbukti apa-apa yang di kabarkan oleh Rasulullah saw . Harta simpanan pada zaman Sahabat r. a di karenakan banyaknya penaklukan dan mereka membahagi-bahagikan harta dari penaklukan negeri Persia dan Romawi. kemudian harta melimpah pada zaman Umar bin Abdil Aziz rahimahullah bahkan ada seorang pada zaman beliau yang menawarkan harta sedekah tetapi tidak di dapatkan orang yang mau menerimanya darinya.

Ini wallahua'lam merupakan isyarat terhadap apa-apa akan terjadi pada zaman al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam berupa banyaknya harta dan bumi mengeluarkan keberkahan dan simpanannya.

ibtisam92
^^

No comments: