Pin It

Widgets

Tanda-tanda kecil kiamat 2

Bissmillahirrahmanirrahim

2)Wafatnya Nabi saw

Di antara tanda-tanda kiamat adalah wafatnya Nabi saw. Hal ini di jelaskan dalam sabda hadis 'Auf bin Malik r.a dia berkata " Rasulullah saw bersabda : Ingatlah ( wahai Auf) ada enam ( tanda ) sebelum datangnya hari Kiamat, kematianku ...."
(H/R Bukhari )

Kematian Nabi saw adalah musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Dunia terasa gelap dalam pandangan para sahabat ketika beliau saw wafat.

Anas bin Malik r.s berkata :
Di hari kedatanagn Rasulullah saw ke Madinah segala bercahaya , lalu ketika tiba hari wafatnya segala sesuatu menjadi gelap dan tidaklah kami selesai menepuk-nepukkan tangan karena Rasulullah saw- ketika kami menguburnya -sehingga kami mengingakari hati kami ( tidak menemukan keadaan seperti sebelumnya".
( Jami'at at-Tarmidzi)

Ibnu Hajar r.a berkata . " Maksudnya adalah mereka mendapat hati-hati mereka merubah dari yang mereka rasakan ketika masih bersama Rasulullah saw berupa keharmonisan ,kejernihan dan kelembutan. Hal ini kerana mereka telah kehilangan segala hal yang di berikan oleh beliau berupa ganjaran pengajaran dan pendidikan ,"
( Fathul-Bari)

Dengan wafatnya beliau maka terputuslah wahyu dari langit sebagaimana di sebutkan dalam jawapan Ummu Aiman r.a kepada Bakar dan Umar r.a ketika mereka berdua mengunjunginya setelah Nabi saw wafat. Sesampainya mereka berdua padanya dia menangis lalu kedunaya bertanya ." Apa yang membuatmu menangis ? Segala sesuatu yang ada di sisi Allah lebih baik bagi RasulNya." Kemudian ia menjawab ," Aku tidak menangis karena aku tidak tahu bahawa apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi RasulNya akan tetapi aku menangis karena sesungguhnya wahyu dari langit telah terputus." Hal ini menjadikan keduanya menangis  bersamanya. ( Sahih Muslim )

Nabi saw telah meninggal sebagaimana manusia lainnya meninggal kerana Allah tidak menetapkan kekekalan bagi seseorang makhluk pun di dunia. Dunia ini hanya tempat persinggahan bukan tempat untuk menetap, sebagaimana di firman oleh Allah swt :]

" Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu ( Muhammad) maka jika kamu mati , apakah kamu akan kekal ? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan ( yang sebenar-benarnya ) . Dan hanyalah kepada Kami-lah kamu di kembalikan ."
( Al-Anbiya';34-35)

Dan terdapat ayat-ayat lain yang emnjelaskan bahawa kemaian adalah haq ( benar) dan setiap yang berjiwa pasti mati, walaupan dia seorang pemimpin dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, Nabi Muhammad saw.

Kematian beliau sebagaimana di ungkapkan oleh al-Qurthubi ," Perkara pertama yang menimpa umat Islam ... kemudian setelahnya adalah kematian Umar. Dengan kematian  Nabi saw wahyu menjadi terputus dan matilah kenabian. Kematian beliau adalah awal munculnya kejelekan dengan murtadnya orang-orang Arab, juga yang lainnya. Dan kematian beliau merupakan awalnya terputusnya kebaikan  juga awal yang berkurangnya.

Abu Bakar asSidiq r.a berkata  :
"Maka sesunggunya akan terjadi pelbagai peristiwa setelahnya yang menyibukkan fikiran dan melelahkan"

Shafiyah binti 'Abdil Mutalib r.a berkata :
" Demi Allah tidaklah aku menangis karena kehilangannya akan tetapi karena akau takut pembunuhan yang akan terjadi datang setelahnya "

ibtisam92
^^

No comments: