Pin It

Widgets

Sepucuk surat untuk saudaraku seislam :)

Bissmillahirrahmanirrahim

Wahai saudaraku fillah ..
Sungguh Allah swt telah memberitahukan kepada kita bahawa Allah hendak menguji kita dengan cara mengutus Rasulullah saw yakni apakah kita akan taat dan mendengar serta mengikuti yang beliu perintahkan dan tetapkan atau justeru kita menjadi orang yang tidak taat dan tidak mahu untuk mengikuti beliau ? Dimana Allah swt berfirman :
" Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmy ( sekrang) malainakn agar Kami mengetahui ( supaya nyata ) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguhn ( mengikuti dan mempercayai Rasul di dalam pemindahan kiblat ) itu terasa amat berat , kecuali orang yang telah di beri petunjuk oleh Allah " ( Al-Baqarah ; 143 )

Wahai saudaraku fillah ..
Bila ada seseorang yang mengaku cinta kepada saudara tapi saat saudara perintahkan suatu perintah yang dapat di laksanakan olehnya , tapi dia tidak mahu untuk melaksanakan perintah saudara , apakah setelah itu saudara masih membenarkan pengakuan cintanya kepada saudara ? Pastilah tidak. Justeru saudara akan berkata kepada orang itu ," Bila kamu benar-benar mencintaiku pastilah kamu menaati perintahku" .

Hukum ittiba' Rasulullah saw menurut KH Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul an Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin :

Wajib hukumnya atas setiap muslim yang telah baligh dan berakal untuk mengikuti ( ittiba') beliau saw, dan di wajibkan juga atas mereka untuk mengamalkan Sunnah beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Allah swt berfirman ; " Katakanlah ( Wahai Muhammad ) : " Jika kamu ( benar-benar) mencintai Allah , ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"
( Ali-Imran; 31). Allah juga telah berfirman : " Maka demi Tuhanmu mereka ( pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu menjadi hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." ( An-Nisa': 65)

Syaikh Muhammad at-Tarmidzi ( al-hakim at-Tarmidzi) berkata : Meneladani Rasulullah saw adalah dengan cara mengikuti beliau, dan mengamalkan Sunnah beliau dan tidak menyelisihi beliau, baik dalam ucapan ataupaun perbuatan.

Dan Hasan Al Bashri berkata: Bahawa banyak orang yang mengaku bahawa mereka mencintai Allah swt maka kemudian Allah menurunkan firmannya : " Katakanlah ( Wahai Muhammad ) : " jika kamu ( benar-benar) mencinati Allah , ikutilah aku' .( Ali-Imran;31) untuk menguji mereka apakah mereka benar-benar mencintai Allah atau tidak.

Dan di dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh ' Irbadh bin Ariyah yang berisi wasiat perpisahan beliau saw di mana beliau bersabda (yang artinya) ;Sesungguhnya nanti kamu akan melihat banyaknya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, dan barangsiapa di antara kamu ada yang menemui masa itu , maka jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru yang diada-adakan oleh manusia ( dan tidak pernah di contohkan oleh kami ) karena setiap perkara yang baru ( yang di ada-adakan oleh manusia dan tidak ada contohnya dari kami itu ) adalah kesesatan. Dan hendaklah ia mengikuti dan berpegang kepada Sunnahku dan sunnah para Khulafa ur Rasyidin( yang datang setelahku) dan gigitlah kuat-kuat Sunnah itu dengan gigi geraham. 
(H/R TARMIDZI)

Beliau juga bersabda : "Amal yang sedikit tapi dalam koridor sunnah Rasulullah saw itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak akan tetapi amal tersebut bidaah". 

Beliau telah bersabda : " Seorang yang berpegang teguh dengan Sunnahku pada saat keadaan  manusia telah rosak maka baginya pahala 100 orang mati syahid " .

Dan beliau juga bersabda : "Seandainya pada hari ini Nabi Musa alihissalam maka tidak ada pilihan baginya melainkan mengikuti aku". Dan telah kita sebutkan tentang maksud dari 'ittiba' ( mengikuti Nabi saw yang sebenarnya) dari perkataan al Hakim at-Tarmidzi.

Dan sangat banyak diriwayatkan oleh para ulama Salfush Salih r.a  dalam hal kewajipan mengikuti Nabi saw. Diantaranya adalah apa yang di riwayatkan oleh ; Imam Malik bin Anas dari Ibn Syihab dari seseorang keluarga Abdullah bin Umar seraya berkata : Wahai Abu Abdirrahman! Saya telah mendapatkan keterangan tentang solat Khauf dan solat seseorang yang sedang muqim ( yakni tidak safar) di dalam Al-Quran , akan tetapi kami tidak mendapatkan keterangan tentang solat seseorang ketika safar di dalam Al-Quran ( maksudnya tidak ada dalil seseorang mengqashar solat ketika safar yang aman ) , maka Ibnu Umar menjawab : " Wahai putra saudaraku ! Sesungguhnya Allah swt telah mengutus Nabi Muhammad saw kepada kita semua dan sebelum itu kami tidak mengetahui apa-apa dan kami hanya mengamalkan ( ibadah) seperti kami melihat belaiu mengamalkan.

Hakikat Ittiba' Rasulullah saw menurut KH Muhammad Hayim Asy'ari dalam kitab yang sama juga. Di dalam menilai benar atau tidaknya cinta seseorang kepada beliau saw adalah dengan melihat tanda-tanda tersebut di mana seorang yang terdapat pada tanda-tanda tersebut , maka kita hukumi akan (kebenaran) cintanya kepada Nabi saw akan tetapi bila tidak di dapati tanda-tanda tersebut  maka pengakuan cinta sesorang kepada beliau harus di tolak dan di ingkari.
Diantara tanda-tanda tersebut ialah : Orang yang mencintai beliau akan selalu mencontoh apa yang di amalkan oleh beliau mengamalkan Sunnah beliau, mengikuti beliau baik dalam perkataan mahupun perbuatan selalu mentaati perintah-perintah beliau.(Semua yang di kerjakan oleh seseorang ) baik dalam senang ataupun susah dan baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas, berdasarkan Firman Allah swt : "" Jika kamu ( benar-benar) mencintai Allah , ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". ( Ali-Imran ;31)

Intinya bahawa maksud dan hakikat 'CINTA PADA NABI SAW' itu adalah dengan cara mengikuti ( ittiba') kepada beliau dengan sebaik-baiknya. Dan selalu mencocokkan amal kita dengan apa yang beliau amalkan.

Wahai saudara ku fillah ..

Tidak ada jalan bagi kita semua , bila cinta kita mahu di katakan jujur dan benar , melainkan dengan cara mengikuti Sunnah Rasulullah saw dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan cara mengamalkan apa yang beliau amalkan dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan.اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات

 الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا

ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا  تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا   من لا يرحمنا

Ya Allah karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadaMu yang dengan rasa takut itu kami dapat terhalang dari berbuat dosa dan maksiat kepadaMu..
Ya Allah karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadaMu yang dengan sebab ketaatan kami kepadaMu, kami dapat meraih Syurga Mu..
Ya Allah karuniakanlah kepada kami keyakinan yang kuat terhadapmu dan keridhaan terhadap ketentuan takdirMu yang dengan itu akan menjadi ringan bagi kami kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini..
Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang dapat memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan kekuatan jiwa raga kami dalam rangka taat kepadaMu selama kami hidup di dunia ini..
 amin ya Rabb :)
doa ini juga terdapat di dalam kitab Riyadhussalihin; Imam Nawawi hadis yang ke-834

 |di petik dari kitab BENARKAH SHALAHUDDIN ALAYUBI MERAYAKAN MAULID NABI SAW ? di tulis oleh : Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa |

ibtisam92
^^

No comments: