Pin It

Widgets

timur

Bissmillahirrahmanirrahim

Hadis 'Abdullah bin umar r.a bahawa dia pernah mendengar Rasulullah saw ketika beliau menghadap ke timur , baginda bersabda : 
" Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari sini , ketahuilah sesungguhnya fitnah itu akan muncul disini . Yaitu di tempat munculnya tanduk syaitan "
[DIRIWAYATKAN OLEH BUKAHRI DALAM SHAHIHNYA (XIII/45) DAN MUSLIM DALAM SHAHIHNYA (IV/2229, NO 2905)]

Di sebutkan dalam riwayat lain
dari Salim bin 'Abdullah bin Umar , dia berkata :
" Hai penduduk Irak , kenapa kalian di sibukkan dengan pertanyaan tentang dosa kecil sementara kalian melakukan doa besar . Aku mendengar ayahku , 'Abdullah bin 'Umar berkata : 'Aku mendengar Rasulullah saw bersabda :" Sungguh , fitnah itu datang dari sini.' Salim menunjuk dengan tangannya ke arah timur yang merupakan tempat munculnya dua tanduk syaitan .'Dan sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya.' Sesungguhnya dulu Musa membunuh seorang pengikut Firaun kerana tidak sengaja . Karenanya Allah swt berfirman : ...Dan kamu pernah membunuh sesorang manusia lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan....(Thaha;40)
[DIRIWAYATKAN OLEH MUSLIM DAN SHAHIHNYA (IV/2229,NO.2950)

Hadis ini secara tegas menunjukkn tempat tertentu yang terletak di timur Madinah iaitu Iraq sebagai awal mula munculnya fitnah-fitnah besar yang menimpa umat . Dan itu terbukti diantaranya :
- Berkumpulan sekelompok yang bersekongkol membunuh 'Uthman r.a
- Terjadinya beberapa pertikaian besar di antara para sahabat r.a seperti Perang Jamal dan perang Siffin.
-Terbentuknya aliran Khawarij Haruriyah
-Munculnya aliran Qadariyah , Jahmiyah dan Mu'tazilah

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw bersabda : 
" Sumber kekufuran akan muncul dari arah timur ( tempat ini) kebanggaan dan kesombongan ( cenderung ) terdapat pada orang-orang badui pemilik kuda dan unta yang mengembalakan ternaknya dengan suara keras. Adapun ketenangan terdapat pada pemilik kambing "
[DIRIWAYATKAN OLEH BUKHARI DALAM SHAHIHNYA (VI/403-FATHUL BARI ) DAN MUSLIM DALAM SHAHINYA (I/72,NO52)]

Dari hadis ini dapat di ketahui bahawa yang di maksudkan dengan arah timur adalah Iraq sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Dapat di ketahui pula bahawa yang di maksudkan kota Najed yang di sebutkan dalam hadis berikut adalah Najed Iraq . Oleh Kerana itulah Nabi saw tidak mendoakan keberkahan bagi penduduknya sebagiamna di sebut  dalam hadis Ibnu Umar r.a berkata : Nabi pernah berdoa . " Ya Allah berkahilah kami di negeri Syam kami . Ya Allah berkahilah kami di negeri Yaman kami . Para sahabat berkata : ' Wahai Rasulullah dan negeri Najed kami." Beliau bersabda: " Ya Allah berkahilah kami di negeri Syam kami. Ya Allah berkahilah kami di negeri Yaman kami ." Para sahabat berkata : ' Wahai Rasulullah dan di negeri Najed kami ." seingatku beliau bersabda pada kali ketiga : ' Di sana akan terjadi huru hara dan berbagai macam fitnah temapt mucnulnya tanduk syaitan".
[ DIRIWAYATKAN OLEH BUKHARI DALAM SHAHIHNYA (XIII/45-FATHUL BARI) ]


Ibnu Hajar ra berkata : 'Awal terjadinya fitnah berasal dari timur yang mengakibatkan perpecahan di antara kaum Muslimin dan hal itu juga di sukai oleh syaitan . Selain itu , berbagai macam bida'ah juga muncul dari arah tersebut'.


Siapa sahaja yang banyak menelaah mengenai hadis akan mengetahui bahawa Nabi saw sering memberi isyarat ke arah timur . Beliau memberi isyarat ke arah tersebut dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan Dajjal , Yajuj dan Majuj serta tentang pertumpahan darah yang terjadi ketika Sungai Eufrat menyingkap adanya gunung yang terbuat dari emas. Juga keburukan lainnya yang menunjukkan bahawa arah timur Madinah adalah tempat yang paling banyak menyimpan fitnah dan dari sanalah fitnah itu bermula . Kemudian menyebar ke seluruh dunia Islam. Semoga Allah menlindungi kita darinya .

Akan tetapi hal ini bukan beerti bahawa selamanya tidak ada kebaikan sama sekali pada penduduk timur Madinah. Adapun maksud hadis tersebut adalah bahawasanya fitnah itu lebih banyak menimpa penduduk Iraq . Mereka lebih mudah terjerumus ke dalam fitnah dan sebagian besar firqah ( kelompok ) yang terdapat di wilayah tersebut merupakan penyebab terbesar timbulnya fitnah-fitnah yang ada.  wallahu'alam

Syaikhul Islam r.a berkata : 'Pada 3 genersi terbaik umat ini tidak pernah ada satu bidaah yang tampak di Madinah Nabawiyah ataupun yang menyebar dari kota ini terkait dengan dasar-dasar Islam tidak seperti yang terjadi di kota-kota lainnya'.

:::di petik dari kitab FITNAH AKHIR ZAMAN MENYINGAKAPI HURU HARA DAN KEKACAUAN DI AKHIR ZAMAN, penulis ; Dr Muhammad Bin , A.W. Al-'Aqil :::

ibtisam92
^^

2 comments: